1/13

Gronings gas.
Is het al veilig? Groningers boven gas.

Nee!

Nee, want... de parlementaire enquêtecommissie concludeert in haar rapport dat de belangen van Groningen stelselmatig genegeerd zijn en er sprake is van een ongekend systeemfalen. De kloof tussen het gasgebouw en de inwoners is bewust groot gehouden en het leed van Groningers werd door zowel landelijke media als de minister-president zwaar onderschat.

2/13

Gronings gas.
Is het al veilig?

Nee!

Nee. Meer gas winnen in Groningen is sowieso niet veilig tot en met 2028. Dit zegt het huidige versterkingsplan, dat gebaseerd is op afbouw én allesbehalve op schema loopt. Als de kraan verder opengaat, moet er meer en extra versterkt worden.

3/13

Gronings gas.
Kan je veilig winnen met stikstofinjectie?

Nee!

Voorlopig nog niet. Dit plan ligt op de tekentafel en het gaat nog jaren duren voordat het operationeel is, als het al werkt. Daarnaast is het erg kostbaar.

4/13

Gronings gas.
Op de schaal van Richter zijn het maar lichte bevingen.

Nee!

De bevingen voel je wel degelijk. Een beving in het Groningse gebied is uniek, omdat ze ondiep zijn (3km) en de kleibodem zorgt dat een paar kleine trillingen samen één grote beving worden.

5/13

Gronings gas.
We kunnen inwoners toch ruimschoots compenseren?

Nee!

In compensatie kun je niet wonen. Daar heb je een veilige woning voor nodig. Om woningen veilig te maken, heb je naast geld, vooral ook tijd nodig. Daarbij: als de huizenmarkt na een nieuwe beving instort, ga je die dan ook compenseren? En dan is er nog de stroperige afhandeling van het huidige compensatieproces: in 2017 had de NAM bijna 1,2 miljard uitgegeven aan het compenseren van de Groningers. Slechts een kwart daarvan is gegaan naar schade-uitkeringen voor de Groningers.

6/13

Gronings gas.
Anders komen we in de kou te zitten!

Nee!

Er moet heel wat gebeuren voor Nederland zonder aardgaswarmte komt te zitten. In het Bescherm- en Herstelplan Gas staan verschillende fasen en daarbij horende maatregelen beschreven, die we doorlopen. Het absolute noodscenario is dat bijvoorbeeld ziekenhuizen en burgers zonder gas komen te zitten. Pas in dat geval kan Gronings gas een uitweg bieden.

7/13

Gronings gas.
Dit is toch de oplossing voor energie-armoede?

Nee!

De gasprijs wordt bepaald door de Europese markt. Winning in Groningen heeft daar weinig invloed op. Energiearmoede kun je oplossen door financiële compensatie, onveiligheid niet.

8/13

Gronings gas.
Zonder komt onze economie stil te vallen!

Nee!

In de industrie wordt vooral hoogcalorisch gas gebruikt en dat komt niet uit Groningen. Laagcalorisch gas bevat relatief veel stikstof, geeft minder energie per m3 en wordt gebruikt door particulieren.

9/13

Gronings gas.
Er zijn toch nog geen doden gevallen?

Nee!

Laten we dat zo houden. We dempen de put liever voor het kalf verdronken is. Naast eventuele doden die kunnen vallen door instortingsgevaar, is vroegtijdig overlijden als gevolg van de problematiek echter ook realistisch (zo’n 16 per jaar). Dat in Oekraïne meer slachtoffers vallen dan hier, is een vals dilemma. We hebben nog een heel pakket aan maatregelen om een eventueel gastekort vanuit Rusland aan te pakken.

10/13

Gronings gas.
Het gaat toch maar om een paar mensen?

Nee!

Het gaat om een gebied met bijna 400.000 inwoners. Als referentiekader legde Kor Dwarshuis, die van data online animaties en visualisaties maakt, een omtrek van Amsterdam over het gebied heen. Daarnaast staan ook veel monumentale panden op de versterkingslijst. Er gaat cultuur verloren. 

11/13

Gronings gas.
Snel bevingsbestendige huizen neerzetten, dan is het klaar.

Nee!

Hoewel de NAM al in 1963 wist dat de bodem tot anderhalve meter zou kunnen zakken als gevolg van gaswinning, werd pas in 1993 erkend dat de schade aan huizen direct komt door gasbevingen. Ook de versterkingsopgave is lange tijd bewust vertraagd, waardoor er nog steeds vele aanvragen onbehandeld op de plank liggen. De huidige versterking - op basis van afbouw - duurt nog tot minstens 2028. Even snel aardbevingsbestendige huizen neerzetten, is dus wensdenken.

12/13

Gronings gas.
Is het niet allemaal aanstellerij?

Nee!

De NAM en de Staat stelden vanaf het prille begin het financiële belang boven de veiligheid van inwoners, wat van Groningen een wingewest heeft gemaakt. Een wingewest ter waarde van 417 miljard euro, om precies te zijn.

Interessante artikelen en podcasts als je geïnteresseerd bent in nog meer feiten en verhalen:

13/13

Gronings gas.
Voorlopig is het antwoord dus nee!

Nee!

Deze website is een statement tegen al het feitenvrije geroeptoeter dat in de media overheerst in de discussie rondom Gronings gas.

Dit project werd geïnitieerd en gerealiseerd door Rob, Jouke en Lisa, met de onmisbare steun en medewerking van Annegreet Blanken, Kor Dwarshuis en de journalisten en onderzoekers uit alle vermelde bronnen.